קיימות

דואגים לעתיד של כולנו

חברת קימברלי-קלארק הינה בעלת תקן של המועצה לניהול יערות העולם (FSC). אנחנו מאמינים שצריך לדאוג לסביבה שלנו, ותו התקן של ה- FSC הינו חלק מהותי בחזון שלנו: להבטיח ייעור אחראי ולדאוג לדורות הבאים

Kleenex Kleenex